Architektura systému - modularIS Win32 network edition

Informační systém modularIS lze podobně jako ostatní systémy tohoto typu rozdělit do dvou základních částí a to do části serverové, instalované na vyhrazeném počítači - serveru a do části klientské instalované počítačích uživatelů. Oproti jiným systémům je však informační systém skutečně modulární, jako server systému může sloužit jeden z klientských počítačů (tato konfigurace však není doporučena) nebo je možné serverovou část systému libovolně rozdělit na více samostatných počítačů. Typické rozložení komponent informačního systému v počítačové síti zobrazuje následující diagram.

Popis jednotlivých součástí systému:

 • Borland Database Engine - databázové jádro realizující komunikaci mezi Klientským rozhraním informačního systému a databázovým serverem MySQL.
   
 • Databázový ovladač MyODBC - ovladač pro spojení počítače s operačním systémem Microsoft Windows s databázovým se serverem MySQL prostřednicím technologie ODBC.
   
 • Klientské rozhraní, Moduly - soubor aplikací (modulů) nainstalovaných na klientských stanicích, jedná se součást informačního systému, se kterou pracují běžní uživatelé.
   
 • MySQL 3.23.58 - databázový server MySQL.
   
 • Systémová databáze - datové úložiště informačního systému, zde jsou uložena všechna data potřebná pro provoz informačního systému.
   
 • Uživatelská databáze - datové úložiště sloužící k ukládání všech uživatelských dat.
   
 • Monitorovací rozhraní - rozhraní určené pro správce systému, které umožňuje sledovat stav celého systému v reálném čase.
   
 • Zálohovací Robot - robot sloužící k zálohování databází v pravidelných intervalech.
   
 • SMS Robot - robot realizující vlastní odesílání SMS zpráv. Robot komunikuje s SMS bránou společnosti KONZULTA, a.s.
   
 • Kontejner serverových robotů - prostředí pro běh automatizovaných serverových součástí systému, které jsou zodpovědné za provádění rutinních úloh.
   

Roboti na straně serveru (využívající kontejner pro běh robotů):

 • Bankovní robot - serverová součást zodpovědná za zpracování bankovních výpisů a označování úhrad faktur. V současné době je podporována Raiffeisen banka (bývalá eBanka) a dávky České pošty.
   
 • Dokumenty trash robot - robot, který pravidleně prochází databázi a odstraňuje zastaralé dokumenty navázané na již neexistující záznamy.
   
 • DB trash robot - robot, který pravidelně prochází databázi a odstraňuje zastaralé záznamy navázané na již neexistující nadřazené záznamy. Robot zajišťuje konzistenci databáze.
   
 • Portal DB builder - serverová součást zodpovědná za generování a synchronizaci HTML obsahu z databáze.
   
 • Picture robot - serverová součást zodpovědná za synchronizaci grafických elementů pro HTML obsah.
   
 • Replikační robot - robot, který pravidelně synchronizuje systémovou a uživatelskou databázi.
   
 • SQL robot - serverová součást umožňující správci opakovaně provádět obecné SQL příkazy nad databází informačního systému.
   
 • Cash flow robot - serverová součást zodpovědná za sledování splatností faktur a třídění těchto faktur do kategorií dle jejich splatností vzhledm k aktuálnímu datu.
   
 • Rezervace robot - serverová součást pravidelně aktualizující (generují) HTML sestavu rezervací automobilů, prostor a vybavení. Tuto sestavu ukládá lokálně nebo nahrává na FTP server.
   
 • Intranet robot - serverová součást pravidelně aktualizující (generují) Intranet obsahující vybrané dokumenty.
   

© 2006  I-Service