Dokumentace běžného uživatele

 • Úvod
  informace o dokumentaci systému, základní principy užívání a práce v informačním systému modularIS
   
 • Klient systému
  popis uživatelského rozhraní a ovládání Klienta systému - základního rozhraní pro práci se systémem a přístupu k dalším modulům a funkcím
   
 • Možnosti systému
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Možnosti systému, popis jednotlivých voleb informačního systému
   
 • Knihovna systému
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Knihovna systému, popis technických podmínek provozu modulu
   
 • Generátor  sestav
  popis užívání modulu Generátor sestav, který je zodpovědný za generování sestav ve formátu HTML
   
 • Hlídač termínů
  popis úkolů, které je možné sledovat v informačním systému, popis a ovládání modulu Hlídač termínů
   
 • Informace o systému
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Informace o systému, popis funkcí modulu
   
 • Sledování docházky
  popis uživatelského rozhraní, ovládání a funkcí modulu sloužícího k vedení pracovního výkazu zaměstnance v elektronické podobě
   
 • Adresář osob
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Adresář osob - základního rozhraní pro evidenci a správu údajů týkajících se osob (kontakty, zdravotní postižení, vazby na organizace, vazby na sociální služby, atd.)
   
 • Univerzální správce číselníků
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu
  Univerzální správce číselníků
   
 • Příspěvky do časopisu "Vozíčkář"
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Příspěvky do časopisu "Vozíčkář", popis možností spuštění modulu

   
 • Deník poradny
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Deník poradny, který slouží jako nástroj pracovníka poradenství při evidenci dotazů a vykazování své pracovní činnosti

   
 • Anonymní tazatelé
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Anonymní tazatelé, který slouží ke správě anonymů - tazatelů poradny

   
 • Adresář firem
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Adresář firem - základního rozhraní pro evidenci a správu údajů týkajících se organizací (části a pobočky, kontakty, vazby na sociální služby, vazby na osoby, atd.)

   
 • Jednání s firmami a osobami
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Jednání s firmami a osobami, který slouží ke správě jednání včetně dílčích zápisů u jednání s různými subjekty (organizacemi a osobami)

   
 • Přístup ke smlouvám
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu
  Přístup ke smlouvám, který slouží k rychlému vyhledání a zobrazení smluv uložených v databázi informačního systému
   
 • Obecné dokumenty
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Obecné dokumenty, který slouží k vkládání libovolných dokumentů přímo do databáze informačního systému
   
 • Osobní asistenti
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Osobní asistenti, který slouží k evidenci osobních asistentů včetně všech relevantních informací a hodnocení osobního asistenta
   
 • Sestavy dle klíčového slova
  popis uživatelského rozhraní a možností modulu Sestavy dle klíčového slova, který slouží k využívání klíčových slov přiřazených osobám a organizacím při vytváření hromadných sestav
   
 • Statistika poradny/konzultací
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Statistika poradny, sloužícího ke statistickému vyhodnocování poradenské (konzultační) činnosti
   
 • Tiskové centrum
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Tiskové centrum, který slouží k realizaci tiskových výstupů z informačního systému, základní pokyny pro tvůrce šablon tiskových médií
   
 • Uživatelské výběry
  popis uživatelského rozhraní, ovládání a funkcí modulu Uživatelské výběry, postup vkládání jednotlivých položek do uživatelských výběrů
   
 • Distribuce "Vozíčkáře"
  popis funkce Distribuce "Vozíčkáře", popis možností distribuce a modulu Distribuce Vozíčkáře elektronicky
   
 • Evidence pošty
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Evidence pošty, popis workflow poštovních zásilek v informačním systému modularIS
   
 • Evidence kasiček
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Evidence kasiček, který slouží k evidenci sbírek a sbírkových kasiček, popis vazby výběrů kasiček na pokladnu
   
 • Obecné statistiky
  popis uživatelského rozhraní a možností generování statistik modulu Obecné statistiky
   
 • Evidence smluv
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Evidence smluv, který slouží k evidenci uzavíraných smluv, sledování závazků, struktury finančních prostředků a toku financí smluv, dále pak umožňuje globální pohled na cashflow organizace
   
 • APZ Klienti
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu APZ Klienti, modul slouží k vedení evidence klientů agentury podporovaného zaměstnávání
   
 • APZ Organizace
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu APZ Organizace, modul slouží k vedení evidence klientů organizací spolupracujících s agenturou podporovaného zaměstnávání
   
 • APZ Nabídky
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu APZ Nabídky, modul slouží k vedení evidence pracovních nabídek
   

 • Uživatelé asistence
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Uživatele asistence, který slouží k evidenci uživatelů služby osobní asistence včetně všech relevantních informací
   

 • APZ Práce Agentury
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu APZ Práce Agenutry, modul slouží k vedení evidence pracovních úkonů realizovaných agenturou pro klienty, organizace a pracovní nabídky, nebo pracovních úkonů v souvislosti s obecnou činností APZ
   

 • Obecné dotazy
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Obecné dotazy, který slouží k prohledávání databáze pomocí speciálních dotazů, které si mohou uživatelé parametrizovat
   
 • Elektronické knihy
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Elektronické knihy, modul slouží k přípravě strukturovaných informací ve formátu HTML
   
 • Skupiny a tarify
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Skupiny a tarify, modul slouží k definici skupiny poskytování služby osobní asistence a specifikaci tarifů a tarifních pásem
   
 • Plánování a čerpání
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Plánování a čerpání, plánování služby osobní asistence, potvrzování položek plánu, fakturace služby, výpočet docházky osobních asistentů
   
 • Supervize osobní asistence
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Supervize osobní asistence, modul slouží k plánování supervizí a správě prezence jednotlivých asistentů na supervizích
   
 • Bankovní výpisy
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Bankovní výpisy, modul slouží k importu a zpracování bankovních výpisů v elektronické podobě včetně doplnění úhrad faktur
   
 • Konzultace bariéry
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Konzultace bariéry, modul slouží k vedení agendy konzultací při odstraňování architektonických bariér
   
 • Správa majetku, Užívání a události majetku
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulů Správa majetku a Užívání a události majetku, moduly realizují evidenci majetku včetně elektronických předávacích protokolů v informačním systému
   
 • HTML šablony
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu HTML šablony, modul slouží ke správě šablon ve formátu HTML
   
 • Organizace akcí
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Organizací akcí, modul slouží k plánování společenských, sportovních a jiných akcí
   
 • Plánovací kalendář
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Plánovací kalendář, modul slouží ke tvorbě ročních plánů činnosti a akcí organizace
   
 • Objekty a atributy
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Objekty a atributy, modul slouží ke správě typů objektů a jejich atributů mapovaných z hlediska přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami
   
 • Mapování přístupnosti
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Mapování přístupnosti, modul slouží k zadávání výsledků mapování objektů z hlediska přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami
   
 • Pracovní poměr
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Pracovní poměr, modul slouží ke správě pracovně-právních vztahů a především nahrazuje osobní dotazník v papírové podobě
   
 • Žádosti o dovolenou
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Žádosti o dovolenou, modul slouží k podávání a potvrzování žádostí o dovolenou, dále pak o kontrolu zapisování čerpání dovolené v modulu Sledování docházky
   
 • Zápisník skupiny
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Zápisník skupiny, modul slouží ke strukturovanému ukládání textových informací (zápisky, poznámky)
   
 • Docházka externistů
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Docházka externistů, modul slouží ke zpracování docházky externích zaměstnanců s možností importu z pracovních výkazů osobní asistence a příspěvků do časopisu Vozíčkář
   
 • Přehled fakturace
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Přehled fakturace včetně popisu postupů pro vytvoření podnětu k fakturaci, vystavení faktury a pokladního dokladu, popis nastavení sledování změn stavů faktur
   
 • Přehled SMS zpráv
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu Přehled SMS zpráv, modul slouží k tvorbě statistik zasílání SMS zpráv jednotlivými uživateli informačního systému
   
 • CSR Klienti
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu CSR Klienti, modul slouží ke správě klientů Centra sociální rehabilitace
   
 • CSR Statistiky
  popis uživatelského rozhraní a ovládání modulu CSR Statistiky, modul slouží k tvorbě statistik Centra sociální rehabilitace
   

© 2006  I-Service